ખાતર ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતર ભરવું

  • 1

    (ખેતરમાં) વાહન વાટે ખાતર વહી જવું.