ખાતાંપીતાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતાંપીતાં

અવ્યય

  • 1

    નિર્વાહનું ખર્ચ કાઢતાં.