ખાતાબંધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતાબંધી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જમીન મહેસૂલની રૈયતવારી પદ્ધતિ.