ખાતું ચૂકતે કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું ચૂકતે કરવું

  • 1

    કરજ પતાવવું; છેવટનો હિસાબ સમજી, લેણું પતવી દેવું.