ખાતું ચૂકવી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું ચૂકવી દેવું

  • 1

    કરજ પતાવવું; છેવટનો હિસાબ સમજી, લેણું પતવી દેવું.