ખાતું પડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું પડાવવું

  • 1

    લેણા બાબત દેણદારની કબૂલાત લખાવી લેવી.