ખાતું પડાવી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાતું પડાવી લેવું

  • 1

    લેણા બાબત દેણદારની કબૂલાત લખાવી લેવી.