ખાધુંપીધું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધુંપીધું

  • 1

    ખાધુંપીવું તે; ભોગવવું તે.