ગુજરાતી

માં ખાધાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાધાખરચ1ખાધાખર્ચ2

ખાધાખરચ1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભરણપોષણ માટે જરૂરી રકમ.

ગુજરાતી

માં ખાધાખરચની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખાધાખરચ1ખાધાખર્ચ2

ખાધાખર્ચ2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભરણપોષણ માટે જરૂરી રકમ.