ખાધાખરચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધાખરચ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભરણપોષણ માટે જરૂરી રકમ.

ખાધાખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધાખર્ચ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભરણપોષણ માટે જરૂરી રકમ.