ખાધાખોરાકી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધાખોરાકી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભરણપોષણ માટે જરૂરી રકમ.