ખાધોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધોડ

વિશેષણ

  • 1

    ખાઉધરું; ખાખા કરનારું; ખાતાં ધરાય નહીં એવું.

  • 2

    લાંચિયું.