ખાંધ દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંધ દેવી

  • 1

    કંઈ ઊંચકવામાં ખભો ધરી મદદ કરવી.