ખાંધ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંધ પડવી

  • 1

    ભાર વહેવાથી ગરદન પર આંટણ પડવું.