ખાધે પીધે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાધે પીધે

  • 1

    ખાવાપીવામાં; નિર્વાહ બાબતમાં.