ખાંભી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાંભી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પાળિયો; સ્મરણસ્તંભ.

  • 2

    ખોભણ; પાટિયાં બેસાડવા લાકડામાં પાડેલી ખાંચ.