ખારી પૂરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખારી પૂરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મીઠા મસાલાવાળી પૂરી-એક વાની.