ખારી માટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખારી માટી

  • 1

    ખાર જેમાં હોય એવી માટી.