ખાલસા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલસા કરવું

  • 1

    સરકારે કબજે કરવું; જપ્ત કરવું.