ખાલાં વાળવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલાં વાળવાં

  • 1

    ખળાના અનાજને ઘાસથી ઢાંકવું.