ખાલીખંખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલીખંખ

વિશેષણ

  • 1

    તદ્દન ખાલી; ઠાલુંઠમ.

  • 2

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    શૂન્ય; 'વૅક્યૂમ'.