ખાલી હાથે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાલી હાથે

  • 1

    કશું લીધા-કમાયા વિના (જેવા આવ્યા હતા તેવા).