ખાળ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાળ કાઢવો

  • 1

    મોરી સાફ કરવી.