ખાવાના વખા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાવાના વખા પડવા

  • 1

    ખાવાનું ન હોવું; ભૂખે મરવું.