ખાવાના વખા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાવાના વખા હોવા

  • 1

    ખાવાનું ન હોવું; ભૂખે મરવું.