ખાવા ધાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાવા ધાવું

  • 1

    બીક લાગે તેવું નિર્જન હોવું.