ખાવા પીવાનો દહાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાવા પીવાનો દહાડો

  • 1

    જાફતનો દિવસ.

  • 2

    આબાદીનો વખત.