ખાસખવાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસખવાસ

પુંલિંગ

  • 1

    બાદશાહનો અથવા અમીર ઉમરાવનો નોકર.