ખાસડકુટ્ટું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડકુટ્ટું

વિશેષણ

  • 1

    જેને ખાસડાં પડે-વારંવાર ઠપકો મળે એવું.