ખાસડાને તોલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડાને તોલે

વિશેષણ

  • 1

    તદ્દન વિસાત વિનાનું; તુચ્છ.