ખાસડાં મારવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસડાં મારવાં

  • 1

    ઠપકો કે અપજશ આપવો.

  • 2

    અવગણવું.