ખાસદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસદાર

પુંલિંગ

  • 1

    સેવક; હજૂરિયો.

  • 2

    ઘોડાની ચાકરી કરનાર; અશ્વપાલ.