ખાસાપીસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખાસાપીસી

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી છાની છાની વાતો કરવી તે.

મૂળ

રવાનુકારી?