ખા લાડવો! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખા લાડવો!

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લેતો જા! ખાતો જા! શો ફાયદો કાઢ્યો?.

  • 2

    ખેતરોમાં જનાવરો પાક ખાઈ જાય તે.