ખિલવાડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખિલવાડ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    રમત; ખેલ; તમાશો.

  • 2

    દિલ્લગી; મનબહેલાવ.

  • 3

    લાક્ષણિક દગો; છળકપટ.

મૂળ

हिं.