ખિલાફી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખિલાફી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિરુદ્ધતા.