ખીચડી ખૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીચડી ખૂટવી

  • 1

    ખાવાનું ખૂટવું.