ખીંટડિયાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીંટડિયાળું

વિશેષણ

  • 1

    અણીદાર.

  • 2

    આંકડીવાળું.

  • 3

    વાંકું વળેલું.