ખીલમાંકડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીલમાંકડાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.

ખીલમાકડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીલમાકડાં

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.