ગુજરાતી

માં ખીલમાકડાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખીલમાકડાં1ખીલમાંકડાં2

ખીલમાકડાં1

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.

ગુજરાતી

માં ખીલમાકડાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખીલમાકડાં1ખીલમાંકડાં2

ખીલમાંકડાં2

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

  • 1

    છોકરાંની એક રમત.