ખીલાપાટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીલાપાટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પેચ પાડવાનું-સ્ક્રૂ બનાવવાનું ઓજાર.