ખીલી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીલી મારવી

  • 1

    ખીલી પેસાડવી.

  • 2

    લાક્ષણિક પડાવ નાખવો.

  • 3

    વિધ્ન નાખવું.