ખીલો ચોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીલો ચોડવો

  • 1

    ખીલો પેસાડવો.