ખીસું તર હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખીસું તર હોવું

  • 1

    પૈસા સારા હોવા.