ખોઈ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોઈ બેસવું

  • 1

    ગુમાવવું.

  • 2

    હારી જવું.