ખોખરું નાળિયેર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોખરું નાળિયેર

  • 1

    ફાયદો ન હોય તેવું-નકામું કામ.