ખોખલો પંડયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોખલો પંડયો

પુંલિંગ

  • 1

    વૃદ્ધ ખખળી ગયેલો ગોર.

  • 2

    ઘરડો મહેતાજી.