ખોચરે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોચરે પડવું

  • 1

    ઝટ ધ્યાનમાં ન આવે તેવી જગાએ પડવું; ઉવેખાવું.