ખોટાં હાડકાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટાં હાડકાંનું

વિશેષણ

  • 1

    આળસુ; હરામખોર.