ખોટી ચાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટી ચાલ

  • 1

    બદચાલ; વ્યભિચાર.