ખોટું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટું ખાવું

  • 1

    બેઈમાનીથી-ખોટાઈથી કમાવું કે નિર્વાહ કરવો.