ખોટ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખોટ ખાવી

  • 1

    નુકસાન સહન કરવું.